HISTORIE SPOLEČNOSTI


Společnost KODE s.r.o. byla založena dvěma společníky v roce 1994. Od svého vzniku je zaměřena na dodávky průmyslových armatur, čerpací techniky, technologických celků, návrhů a výpočtů parních a kondenzátních soustav a poradenské činnosti v oblasti vytápění. KODE sídlí v Chemické zóně společnosti Synthesia v Pardubicích,je významným partnerem pro využití energie parních, kondenzátních i vodních soustav.

Od roku 1997 se firma KODE stala dodavatelem kompletních, na rámu sestavených čerpadel kondenzátu pro firmu Spirax Sarco. V této době začala i výroba drobných potrubních dílů pro montážní a instalatérské firmy.

Tepelné snímatelné izolace armatur začala firma KODE dodávat v roce 1999. Opakované izolování ventilů, kohoutů, klapek nebo filtrů snímatelnou izolací začalo být pro zákazníky významným usnadněním oprav. Užitný vzor byl zapsán Úřadem průmyslového vlastnictví České Republiky pod č.9019 (9673-99).

Po roce 2000 byl výrobní sortiment KODE rozšířen o výrobu výměníků tepla do kondenzátních nádrží. Pro naše zákazníky jsme začali provádět drobné montážní práce vedoucí ke zefektivnění provozu parokondenzátních soustav.

V roce 2005 začala firma KODE dodávat zařízení pro vysokotlaký oplach. Technologie byla využitelná zejména pro čištění, mazání, chlazení a zvýšení kvality obráběných ploch u obráběcích strojů. Na zařízení byl vydán Úřadem průmyslového vlastnictví České Republiky užitný vzor č.15367 (2005-16272).

Ochranná známka KODE byla zaregistrována v roce 2005 pro obchodní činnost, poradenství, armatury, potrubí, ocelové konstrukce, instalatérství, opravy, zpracování kovů, montáže, a jiné. Ochranná známka je zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví ČR pod č. 278523..

V roce 2011 se stala firma KODE zakládajícím členem zájmového sdružení právnických osob Asociace dodavatelů tepla a technologií, jejímž hlavním cílem je podpora podnikání, výrobců a distributorů tepelné energie a chladu, dodavatelů technologií, podpora rozvoje systémů zásobování teplem, pořádání školení a konferencí atd. Další informace jsou zde: www.adtt.cz

I v dnešní době je firma KODE spolehlivým partnerem mnoha významných společností podnikajících v oboru výroby a dodávky tepla, potravinářství, textilu, v chemii, papírenství i dalších odvětví českého hospodářství.